By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use. Close

Prediction League > Results

Weekly America Chart, 28th February 2009

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
Killzone 2 (PS3) 653,435 vg$6,425 359,354 18.16%
Blue Dragon Plus (DS) 26,916 vg$525 2,138 0%
Stoked (X360) 22,281 vg$550 2,839 0%
Dead Rising: Chop Til You Drop (Wii) 30,728 vg$635 15,614 3.20%
F.E.A.R. 2: Project Origin (X360) 48,600 vg$690 18,288 0%
Skate 2 (X360) 21,824 vg$580 23,549 92.67%
Wii Fit (Wii) 98,435 vg$5,060 124,935 78.79%
Call of Duty: World at War (PS3) 15,225 vg$1,850 19,650 77.48%
Kirby Super Star Ultra (DS) 15,955 vg$1,690 8,331 8.49%
Mario Kart DS (DS) 22,126 vg$1,775 22,461 98.51%
89,442 vg$ 3,700 115,117 77.70%
108,877 vg$ 5,385 168,205 64.73%
60,963 vg$ 5,755 76,794 79.38%
96,398 vg$ 3,130 66,003 53.95%
36,749 vg$ 4,270 46,549 78.95%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 nordlead vg$5,185 57.00% vg$1,160 22%
2 oliist vg$5,145 57.74% vg$984 19%
3 c0rd vg$2,460 67.02% vg$746 30%
4 Tbone vg$2,700 54.76% vg$708 26%
5 PDF vg$4,545 47.42% vg$444 10%
6 toastboy44562 vg$1,765 59.79% vg$416 24%
7 pichu_pichu vg$1,500 58.13% vg$304 20%
8 Blacksaber vg$470 66.89% vg$232 49%
9 biosonico vg$420 12.90% vg$193 46%
10 Kyuu vg$365 5.91% vg$152 42%
11 yungmagic09 vg$920 46.62% vg$119 13%
12 BD40 vg$880 49.02% vg$114 13%
13 non-gravity vg$500 57.48% vg$103 21%
14 Criminal916 vg$1,120 50.68% vg$85 8%
15 Leonidus vg$310 48.51% vg$81 26%
16 SilentWolf vg$630 49.22% vg$63 10%
17 wirralsman vg$360 52.82% vg$55 15%
18 dxc vg$390 54.37% vg$45 12%
19 BHR-3 vg$220 56.63% vg$36 16%
20 IAmDen22 vg$170 4.06% vg$25 15%
21 pezus vg$145 36.33% vg$25 17%
22 Kantor vg$160 49.80% vg$19 12%
23 Zlejedi vg$200 36.81% vg$18 9%
24 skydonald vg$75 57.25% vg$14 19%
25 yusuke93_ita vg$205 42.19% vg$14 7%
26 xXSyXcIoNXx vg$75 52.43% vg$10 13%
27 Tremble vg$255 39.56% vg$10 4%
28 11ht11 vg$75 50.22% vg$9 12%
29 tobiasmetzger123 vg$75 47.13% vg$6 8%
30 Tridrakious vg$80 45.87% vg$5 6%
31 leatherhat vg$320 12.08% vg$4 1%
32 kgs1977 vg$105 46.22% vg$3 3%
33 phelipefabres vg$75 42.70% vg$2 3%
34 Wild_dog vg$90 39.84% vg$0 0%
35 Peterisyum vg$100 41.14% vg$-1 -1%
36 Trent vg$75 36.71% vg$-2 -3%
37 soulsamurai vg$175 37.55% vg$-6 -3%
38 Chibilobolib vg$155 26.28% vg$-12 -8%
39 NinjaBlade360 vg$75 24.83% vg$-12 -16%
40 livinglegend01 vg$115 28.00% vg$-15 -13%
41 hightower8655 vg$85 13.70% vg$-17 -20%
42 SosusOCR vg$125 5.54% vg$-19 -15%
43 edralev vg$80 5.96% vg$-28 -35%
44 Mercenary21389 vg$90 6.40% vg$-29 -32%
45 jeromyl vg$75 1.27% vg$-32 -43%
46 Hocarino91 vg$75 0.33% vg$-32 -43%
47 Terrell vg$75 0.00% vg$-33 -44%
48 play3 vg$75 0.00% vg$-33 -44%
49 playnext3 vg$75 0.00% vg$-33 -44%
50 tyig vg$75 0.00% vg$-33 -44%
51 lovestospoodge vg$75 0.00% vg$-33 -44%
52 pcreaper vg$90 0.00% vg$-34 -38%
53 clapou77 vg$145 0.12% vg$-40 -28%
54 donthizz vg$220 0.00% vg$-47 -21%
55 dib8rman vg$120 2.13% vg$-50 -42%
56 Gothboi666 vg$270 0.82% vg$-52 -19%
57 crazybas vg$270 0.00% vg$-52 -19%
58 never_die vg$320 0.00% vg$-57 -18%
59 Spectre35 vg$265 0.35% vg$-83 -31%
60 a_nut_sack vg$670 0.00% vg$-92 -14%
61 ga_mugiwara vg$260 0.41% vg$-101 -39%
62 Aj_habfan vg$5,800 49.43% vg$-150 -3%