Hokuto no Ken 6: Gekitou Denshouken - Haou heno Michi

Global Total as of 24th Sep 2016 (units): N/A
Platform: Super Nintendo Entertainment System
Developer: Shouei Genre: Fighting

Release History

TitlePublisherRegionDateDistribution
Hokuto no Ken 6: Gekitou Denshouken - Haou heno Michi Toei AnimationJapan20th November 1992Retail

Game Overview

Hokuto no Ken 6: Gekitou Denshouken - Haou heno Michi is a fighting game developed by Shouei and released on Super Nintendo Entertainment System.

http://gamewise.co/games/18566/Hokuto-no-Ken-6-Gekitou-Denshouken-Haou-heno-Michi