Nanatsu no Hikan: Senritsu no Bishou

Global Total as of 03rd Sep 2016 (units): N/A
Platform: Dreamcast
Developer: Koei Genre: Adventure

Release History

TitlePublisherRegionDateDistribution
Nanatsu no Hikan: Senritsu no Bishou KoeiJapan20th January 2000Retail

Game Overview

Nanatsu no Hikan: Senritsu no Bishou is an adventure game developed by Koei and released on Dreamcast.

http://gamewise.co/games/26081/Nanatsu-no-Hikan-Senritsu-no-Bishou