By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use. Close

Prediction League > Results

Weekly America Chart, 25th October 2008

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
Wii Music (Wii) 148,210 vg$1,540 100,289 52.22%
Rock Band 2 (PS3) 119,709 vg$975 102,436 83.14%
Spider-Man: Web of Shadows (X360) 70,986 vg$655 51,531 62.25%
Bioshock (PS3) 125,696 vg$1,075 33,041 0%
Wii Fit (Wii) 99,337 vg$1,315 168,419 58.98%
SOCOM: U.S. Navy SEALs Confrontation (PS3) 103,708 vg$770 32,212 0%
NBA 2K9 (X360) 50,155 vg$685 42,806 82.83%
Kirby Super Star Ultra (DS) 33,606 vg$800 28,401 81.67%
Wii Play (Wii) 64,018 vg$750 110,425 57.97%
Mario Kart Wii (Wii) 49,684 vg$940 93,777 52.98%
121,011 vg$ 2,715 162,863 74.30%
136,957 vg$ 2,240 243,036 56.35%
63,204 vg$ 2,330 86,288 73.25%
60,116 vg$ 2,220 69,281 86.77%
45,877 vg$ 2,715 59,772 76.75%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 nordlead vg$4,920 51.60% vg$894 18%
2 axumblade vg$1,825 70.95% vg$361 20%
3 X-ibit vg$760 69.30% vg$192 25%
4 MANUELF vg$1,020 68.88% vg$173 17%
5 chapset vg$1,215 61.45% vg$130 11%
6 jesus kung fu magic vg$390 9.81% vg$129 33%
7 zexen_lowe vg$510 68.58% vg$128 25%
8 zoppo vg$500 69.96% vg$113 23%
9 c0rd vg$555 51.57% vg$107 19%
10 SaviorX vg$500 66.48% vg$93 19%
11 TWRoO vg$500 69.24% vg$87 17%
12 yungmagic09 vg$425 65.79% vg$75 18%
13 Machina vg$285 70.23% vg$67 24%
14 Oyvoyvoyv vg$210 69.30% vg$67 32%
15 cs-manager vg$400 73.15% vg$60 15%
16 Tbone vg$300 54.03% vg$50 17%
17 yo_john117 vg$340 69.68% vg$50 15%
18 Tecmo vg$355 62.92% vg$48 14%
19 kevin the wiiite vg$200 63.19% vg$46 23%
20 Infinity vg$165 65.29% vg$37 22%
21 Inigo13 vg$210 61.24% vg$36 17%
22 sandrhensley vg$825 50.40% vg$29 4%
23 Vanadium2k8 vg$165 67.39% vg$28 17%
24 Mander vg$135 62.41% vg$24 18%
25 Xen vg$225 61.12% vg$18 8%
26 Soul_tech10 vg$135 59.35% vg$17 13%
27 sergiodaly vg$150 45.48% vg$15 10%
28 phelipefabres vg$75 63.66% vg$11 15%
29 Hanzaki vg$75 62.47% vg$10 13%
30 SamuelRSmith vg$75 62.12% vg$9 12%
31 juttyX2 vg$75 62.00% vg$9 12%
32 zack77 vg$320 4.03% vg$8 3%
33 haxxiy vg$75 60.09% vg$8 11%
34 CAL4M1TY vg$75 59.37% vg$7 9%
35 jamesearlcash vg$75 58.30% vg$6 8%
36 julien133 vg$75 58.00% vg$6 8%
37 kingwii vg$175 33.46% vg$6 3%
38 Kantor vg$75 57.70% vg$6 8%
39 segajon vg$75 56.44% vg$5 7%
40 Valkyria00 vg$75 56.33% vg$5 5%
41 gnawkz vg$75 55.12% vg$4 5%
42 pchyczewski vg$75 52.00% vg$1 1%
43 Gothboi666 vg$220 31.34% vg$-4 -2%
44 mr15 vg$75 42.36% vg$-7 -9%
45 darkhaven63 vg$75 42.05% vg$-7 -9%
46 Dajmin vg$75 34.64% vg$-13 -17%
47 Poltergeist13 vg$80 34.37% vg$-16 -20%
48 vizigoth vg$75 28.49% vg$-18 -24%
49 scottsdone vg$75 27.05% vg$-20 -27%
50 sl1lm vg$170 6.25% vg$-20 -12%
51 solidt12 vg$215 0.00% vg$-28 -13%
52 Bagaren85 vg$75 13.98% vg$-30 -40%
53 Simulacrum vg$80 17.39% vg$-32 -40%
54 limelight022 vg$155 10.81% vg$-37 -24%
55 woopdeedoo vg$80 5.18% vg$-37 -46%
56 itune2af vg$105 5.75% vg$-39 -37%
57 ganondorf7799 vg$835 53.56% vg$-41 -5%
58 VivaLaWiida vg$90 0.08% vg$-50 -56%
59 mjhenry42 vg$555 38.37% vg$-139 -25%