By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use. Close

Prediction League > Results

Weekly America Chart, 02nd August 2008

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
Soul Calibur IV (PS3) 128,369 vg$1,460 167,358 76.70%
Soul Calibur IV (X360) 171,182 vg$1,465 298,036 57.44%
NCAA Football 09 (PS3) 42,087 vg$640 29,457 57.12%
NCAA Football 09 (X360) 67,086 vg$875 48,125 60.60%
NCAA Football 09 All-Play (Wii) 25,440 vg$450 7,476 0%
Final Fantasy IV DS (DS) 92,066 vg$710 32,323 0%
Rock Band (Wii) 32,785 vg$640 27,315 79.97%
Guitar Hero: On Tour (DS) 38,453 vg$570 46,415 82.85%
God of War: Chains of Olympus (PSP) 25,088 vg$1,960 22,885 90.38%
Wii Fit (Wii) 47,524 vg$700 86,755 54.78%
141,129 vg$ 3,600 200,223 70.49%
117,211 vg$ 1,480 105,974 89.40%
64,962 vg$ 1,435 67,483 96.26%
66,564 vg$ 1,990 45,064 52.29%
66,671 vg$ 3,555 65,092 97.57%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 MontanaHatchet vg$3,250 76.09% vg$99 3%
2 Sqrl vg$785 55.66% vg$72 9%
3 SaviorX vg$500 68.07% vg$65 13%
4 ffirebrand_cloud vg$835 56.43% vg$53 6%
5 Machina vg$450 57.58% vg$41 9%
6 kirby007 vg$710 57.40% vg$23 3%
7 MANUELF vg$265 60.13% vg$20 8%
8 brute vg$275 52.44% vg$16 6%
9 Joryn vg$170 66.68% vg$16 9%
10 cs-manager vg$150 62.29% vg$11 7%
11 Halazar vg$145 57.23% vg$10 7%
12 dxc vg$100 69.64% vg$10 10%
13 Tbone vg$110 62.95% vg$8 7%
14 Blacksaber vg$160 58.91% vg$7 4%
15 LNRT vg$75 62.23% vg$6 8%
16 fastyxx vg$75 62.12% vg$6 8%
17 thegman vg$75 61.42% vg$5 7%
18 Bagaren85 vg$100 59.78% vg$5 5%
19 ministaff vg$1,340 61.02% vg$4 0%
20 Strategyking92 vg$910 54.14% vg$4 0%
21 dams_smiler vg$75 59.80% vg$4 5%
22 vonboy vg$75 59.41% vg$3 4%
23 Fonzerelli vg$75 56.09% vg$1 1%
24 Dgc1808 vg$615 48.82% vg$1 0%
25 Melistrius vg$80 51.85% vg$-1 -1%
26 hasanraza vg$195 60.30% vg$-3 -2%
27 DirtyP2002 vg$75 50.92% vg$-4 -5%
28 Snake612 vg$145 21.21% vg$-6 -4%
29 SpeedBreaker vg$75 45.97% vg$-8 -11%
30 blazinhead89 vg$75 40.67% vg$-12 -16%
31 Wadmander vg$75 38.59% vg$-14 -19%
32 nikolas2k vg$75 37.31% vg$-15 -20%
33 uriol21 vg$175 52.62% vg$-17 -10%
34 Ismailxp vg$75 34.76% vg$-17 -23%
35 noname2200 vg$75 32.04% vg$-19 -25%
36 flamefist vg$75 28.56% vg$-22 -29%
37 chanskie vg$75 26.91% vg$-23 -31%
38 Cremator vg$510 14.86% vg$-26 -5%
39 bobbo19 vg$75 23.20% vg$-26 -35%
40 guild525 vg$1,405 50.28% vg$-27 -2%
41 zexen_lowe vg$75 6.56% vg$-40 -53%
42 Finnbar vg$75 5.86% vg$-41 -55%
43 ddrstar513 vg$95 4.72% vg$-42 -44%
44 mokkori vg$75 0.00% vg$-46 -61%
45 epinefridis vg$80 0.01% vg$-48 -60%
46 POOKEE vg$170 5.76% vg$-58 -34%
47 Christhor vg$750 45.58% vg$-80 -11%
48 X-ibit vg$170 0.00% vg$-93 -55%
49 toastboy44562 vg$535 11.79% vg$-119 -22%
50 nSc4Pe vg$265 2.96% vg$-133 -50%
51 mnml10387 vg$840 24.98% vg$-167 -20%
52 sultanroma vg$290 0.00% vg$-187 -64%
53 Ninjaselo vg$775 21.48% vg$-341 -44%
54 jjsethrocks vg$520 0.00% vg$-346 -67%
55 oxford-gamer vg$655 10.15% vg$-401 -61%
56 GRAVY vg$770 0.00% vg$-415 -54%
57 Simulacrum vg$810 0.00% vg$-582 -72%