By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use. Close

Prediction League > Results

Weekly America Chart, 14th June 2008

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (PS3) 754,875 vg$2,685 665,902 86.64%
Dragonball Z: Burst Limit (PS3) 36,267 vg$465 39,305 92.27%
Dragonball Z: Burst Limit (X360) 53,153 vg$505 54,730 97.12%
NASCAR 09 (X360) 38,810 vg$1,085 40,650 95.47%
NASCAR 09 (PS2) 27,842 vg$475 15,079 15.36%
Don King Presents: Prizefighter (X360) 22,919 vg$380 31,063 73.78%
Ninja Gaiden 2 (X360) 74,529 vg$1,105 80,087 93.06%
GRID (X360) 32,806 vg$425 27,689 81.52%
Robert Ludlum's Bourne Conspiracy (X360) 32,202 vg$435 21,300 48.82%
Wii Fit (Wii) 102,169 vg$760 88,811 84.96%
97,844 vg$ 2,170 206,308 47.43%
128,299 vg$ 1,225 127,868 99.66%
59,934 vg$ 1,265 58,763 98.01%
113,030 vg$ 1,850 158,725 71.21%
46,976 vg$ 2,310 77,127 60.91%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 EHSTEVE vg$1,095 72.57% vg$120 11%
2 thps4 vg$745 77.36% vg$87 12%
3 zexen_lowe vg$285 75.59% vg$54 19%
4 Spectre35 vg$665 11.26% vg$49 7%
5 Stever89 vg$360 63.56% vg$27 8%
6 Machina vg$255 69.91% vg$27 11%
7 cs-manager vg$150 76.23% vg$11 7%
8 quaiky vg$75 79.95% vg$10 13%
9 Welter vg$135 68.22% vg$9 7%
10 11ht11 vg$75 74.24% vg$6 8%
11 gnawkz vg$75 73.04% vg$5 7%
12 cla715 vg$330 52.14% vg$4 1%
13 rvenn9 vg$75 71.69% vg$4 5%
14 PabloV vg$490 66.70% vg$1 0%
15 rasone77 vg$365 40.92% vg$-1 0%
16 greeg vg$100 63.18% vg$-1 -1%
17 jorgeol vg$270 72.07% vg$-2 -1%
18 dxc vg$100 63.91% vg$-2 -2%
19 chinmoku vg$75 65.03% vg$-2 -3%
20 blazinhead89 vg$75 64.74% vg$-2 -3%
21 Bruno Muñoz vg$75 58.54% vg$-7 -9%
22 segajon vg$75 57.35% vg$-8 -11%
23 dtewi vg$75 53.34% vg$-12 -16%
24 jamesearlcash vg$85 55.15% vg$-13 -15%
25 Mnementh vg$380 71.19% vg$-15 -4%
26 Elwood vg$75 49.50% vg$-15 -20%
27 nomorehalo vg$505 58.17% vg$-16 -3%
28 muslimer13 vg$75 44.00% vg$-19 -25%
29 SpeedBreaker vg$75 39.62% vg$-23 -31%
30 solojohlo vg$75 39.23% vg$-23 -31%
31 Thesims2 vg$325 62.51% vg$-25 -8%
32 fragevil vg$530 36.89% vg$-30 -6%
33 Infinity vg$550 34.05% vg$-35 -6%
34 Tbone vg$80 21.63% vg$-37 -46%
35 Bursche vg$1,405 68.09% vg$-39 -3%
36 Nik24 vg$120 11.06% vg$-47 -39%
37 ziss vg$95 5.82% vg$-49 -52%
38 rogomex vg$120 5.32% vg$-50 -42%
39 sexybeast vg$75 6.15% vg$-50 -67%
40 Sakaguchi vg$90 5.32% vg$-51 -57%
41 saintshun vg$75 5.43% vg$-51 -68%
42 Oji vg$75 5.43% vg$-51 -68%
43 Gearbox vg$170 4.89% vg$-56 -33%
44 --OkeyDokey-- vg$1,890 73.72% vg$-60 -3%
45 nSc4Pe vg$155 19.45% vg$-62 -40%
46 Lord_Yggdrassil vg$95 4.32% vg$-63 -66%
47 DevilishSix vg$145 4.59% vg$-63 -43%
48 Matador2k40 vg$120 12.21% vg$-84 -70%
49 the7men vg$625 37.86% vg$-84 -13%
50 ItalianBoyPhil vg$120 0.32% vg$-91 -76%
51 nordlead vg$1,890 74.07% vg$-127 -7%
52 nickwismar vg$575 41.46% vg$-253 -44%
53 J-Money vg$525 5.55% vg$-412 -78%