By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use. Close

Prediction League > Results

Weekly America Chart, 19th April 2008

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
Gran Turismo 5 Prologue (PS3) 214,762 vg$2,265 145,296 52.19%
Okami (Wii) 46,424 vg$800 47,192 98.37%
Rondo of Swords (DS) 21,568 vg$350 18,413 82.87%
Mario Kart DS (DS) 61,839 vg$910 26,711 0%
Call of Duty 4: Modern Warfare (X360) 55,858 vg$1,455 54,942 98.33%
Super Smash Bros Brawl (Wii) 81,265 vg$655 188,768 43.05%
Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2 (X360) 37,792 vg$375 75,740 49.90%
Crisis Core: Final Fantasy VII (PSP) 25,614 vg$380 32,907 77.84%
Guitar Hero III: Legends of Rock (Wii) 33,563 vg$580 63,537 52.82%
Super Mario Galaxy (Wii) 28,816 vg$1,410 44,789 64.34%
102,383 vg$ 2,600 169,235 60.50%
98,957 vg$ 510 186,662 53.01%
47,072 vg$ 610 61,665 76.34%
59,352 vg$ 1,365 74,678 79.48%
56,326 vg$ 1,060 73,895 76.22%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 nordlead vg$1,300 69.48% vg$440 34%
2 Aj_habfan vg$970 5.53% vg$352 36%
3 NeoRatt vg$1,450 66.58% vg$250 17%
4 MontanaHatchet vg$1,465 78.41% vg$234 16%
5 YOli-4 vg$1,010 65.61% vg$175 17%
6 bigjon vg$360 71.94% vg$97 27%
7 iclim4 vg$1,565 65.55% vg$66 4%
8 roller vg$320 81.62% vg$64 20%
9 doom102575 vg$310 72.74% vg$64 21%
10 kopstudent89 vg$230 77.80% vg$60 26%
11 Flow vg$280 72.14% vg$54 19%
12 Wan vg$495 61.73% vg$53 11%
13 Ozymandias vg$235 71.40% vg$48 20%
14 quarashi vg$250 74.68% vg$43 17%
15 julien133 vg$140 70.10% vg$30 21%
16 SaviorX vg$150 74.32% vg$26 17%
17 Stever89 vg$150 70.43% vg$25 17%
18 kingofwale vg$155 64.93% vg$24 15%
19 Yakuzaice vg$125 68.97% vg$23 18%
20 rasone77 vg$100 75.94% vg$21 21%
21 zexen_lowe vg$240 71.06% vg$19 8%
22 Machina vg$170 64.97% vg$16 9%
23 Welter vg$115 60.08% vg$14 12%
24 Sic_Freak vg$75 68.58% vg$11 15%
25 Gangster_Gamer vg$75 67.93% vg$10 13%
26 LISMDK vg$75 67.29% vg$10 13%
27 DarthEnder vg$75 65.96% vg$9 12%
28 Rustuv vg$75 65.31% vg$8 11%
29 Mnementh vg$75 64.89% vg$8 11%
30 hellboy vg$180 69.13% vg$7 4%
31 eos5001 vg$75 62.92% vg$6 8%
32 Eindyien vg$80 62.53% vg$6 8%
33 rvenn9 vg$75 61.46% vg$5 7%
34 PooperScooper vg$170 10.83% vg$5 3%
35 dagger vg$75 58.59% vg$3 4%
36 greeg vg$75 56.89% vg$1 1%
37 jasonnc80 vg$75 53.38% vg$-2 -3%
38 I LOVE GIGGS vg$75 51.54% vg$-3 -4%
39 joshua vg$75 39.85% vg$-13 -17%
40 neogarin vg$75 22.79% vg$-27 -36%
41 FSUsmartboi vg$75 8.19% vg$-39 -52%
42 Tbone vg$75 6.45% vg$-40 -53%
43 Rorrolj vg$75 0.00% vg$-46 -61%
44 brawl4life vg$560 11.22% vg$-53 -9%
45 Jessman vg$95 2.17% vg$-56 -59%
46 noodson vg$365 6.36% vg$-72 -20%
47 thps4 vg$1,015 4.73% vg$-269 -27%