By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use. Close

Prediction League > Results

Weekly America Chart, 29th March 2008

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
Crisis Core: Final Fantasy VII (PSP) 117,888 vg$795 222,122 53.07%
Viking: Battle for Asgard (PS3) 27,024 vg$470 26,012 96.11%
Viking: Battle for Asgard (X360) 42,398 vg$745 39,199 91.84%
Dark Sector (PS3) 30,705 vg$505 34,248 89.66%
Dark Sector (X360) 47,974 vg$360 73,819 64.99%
Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2 (PS3) 43,632 vg$480 50,257 86.82%
Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2 (X360) 81,264 vg$710 166,793 48.72%
Super Smash Bros Brawl (Wii) 235,916 vg$930 224,665 94.99%
Army of Two (X360) 33,009 vg$610 44,467 74.23%
Call of Duty 4: Modern Warfare (X360) 39,685 vg$2,120 68,781 57.70%
95,466 vg$ 1,275 127,845 74.67%
80,875 vg$ 700 74,923 92.06%
55,252 vg$ 780 68,319 80.87%
56,627 vg$ 1,310 71,487 79.21%
54,954 vg$ 880 76,839 71.52%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 naznatips vg$1,070 70.20% vg$545 51%
2 NeoRatt vg$740 62.60% vg$191 26%
3 jayg27 vg$340 63.21% vg$113 33%
4 TWRoO vg$500 80.06% vg$81 16%
5 bigjon vg$300 62.23% vg$62 21%
6 Marty8370 vg$370 68.02% vg$44 12%
7 zexen_lowe vg$160 81.69% vg$37 23%
8 outlawauron vg$130 85.18% vg$30 23%
9 Machina vg$120 82.09% vg$26 22%
10 Aj_habfan vg$920 27.43% vg$25 3%
11 kingofwale vg$225 61.98% vg$25 11%
12 RDBRaptor vg$200 69.91% vg$23 12%
13 nordlead vg$360 75.21% vg$21 6%
14 kems vg$140 78.45% vg$18 13%
15 YOli-4 vg$735 74.86% vg$17 2%
16 cool48 vg$75 81.32% vg$11 15%
17 roller vg$270 6.53% vg$9 3%
18 DarthEnder vg$125 71.55% vg$8 6%
19 gitanil vg$75 77.55% vg$8 11%
20 greeg vg$75 75.10% vg$6 8%
21 68soul vg$240 62.38% vg$5 2%
22 FJ-Warez vg$75 72.68% vg$4 5%
23 LISMDK vg$75 72.49% vg$4 5%
24 Welter vg$90 70.40% vg$4 4%
25 salaminizer vg$75 71.57% vg$3 4%
26 mrkk vg$75 69.58% vg$1 1%
27 aspirin vg$75 68.75% vg$1 1%
28 I LOVE GIGGS vg$75 65.83% vg$-2 -3%
29 shumagorath vg$75 65.42% vg$-2 -3%
30 Luffy33 vg$75 64.42% vg$-3 -4%
31 radioioRobert vg$75 64.36% vg$-3 -4%
32 Square07 vg$75 63.26% vg$-4 -5%
33 joshua vg$75 60.30% vg$-6 -8%
34 MontanaHatchet vg$75 60.06% vg$-7 -9%
35 dagger vg$75 58.17% vg$-8 -11%
36 yogfei vg$220 6.03% vg$-11 -5%
37 Hanzaki vg$75 52.32% vg$-13 -17%
38 chiqui1796 vg$75 50.92% vg$-14 -19%
39 Pat0ju vg$100 52.13% vg$-14 -14%
40 coolestguyever vg$150 29.55% vg$-17 -11%
41 allstargo10 vg$360 13.19% vg$-20 -6%
42 PabloV vg$300 59.88% vg$-27 -9%
43 woj vg$135 16.31% vg$-28 -21%
44 Xiul.exe vg$120 5.25% vg$-35 -29%
45 ganondorf7799 vg$125 11.83% vg$-43 -34%
46 avigeant83 vg$105 46.43% vg$-44 -42%
47 Acevil vg$265 9.94% vg$-50 -19%
48 daactualfact vg$375 54.72% vg$-55 -15%
49 saveren vg$75 0.16% vg$-56 -75%
50 MasterLink89 vg$75 0.00% vg$-56 -75%
51 Sic_Freak vg$75 0.00% vg$-56 -75%
52 huseinbegovic88 vg$75 0.00% vg$-56 -75%
53 disolitude vg$510 16.01% vg$-64 -13%
54 Rorrolj vg$85 0.04% vg$-64 -75%
55 Nintendo_Dude vg$140 51.37% vg$-69 -49%
56 chinmoku vg$995 40.52% vg$-469 -47%