By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use. Close

Prediction League > Results

Weekly America Chart, 22nd March 2008

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
Ninja Gaiden: Dragon Sword (DS) 36,434 vg$795 0 0%
Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2 (PS3) 66,023 vg$825 108,360 60.93%
Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2 (X360) 131,753 vg$1,520 389,703 33.81%
Condemned 2: bloodshot (PS3) 22,675 vg$815 36,007 62.97%
Super Smash Bros Brawl (Wii) 439,044 vg$2,175 392,710 88.20%
Condemned 2: Bloodshot (X360) 36,655 vg$770 31,958 85.30%
Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates (DS) 31,788 vg$825 24,192 68.60%
Army of Two (X360) 43,450 vg$710 55,464 78.34%
God of War: Chains of Olympus (PSP) 37,402 vg$795 45,693 81.86%
Major League Baseball 2K8 (X360) 30,608 vg$795 35,545 86.11%
105,622 vg$ 1,165 155,715 67.83%
124,719 vg$ 2,460 224,868 55.46%
77,314 vg$ 2,440 87,699 88.16%
65,048 vg$ 1,530 86,504 75.20%
55,056 vg$ 1,575 86,635 63.55%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 amazurkiewicz vg$610 69.74% vg$225 37%
2 skip vg$685 68.09% vg$108 16%
3 highwaystar101 vg$1,070 6.60% vg$103 10%
4 kamil vg$710 78.64% vg$101 14%
5 routsounmanman vg$460 65.71% vg$96 21%
6 thibje vg$350 70.48% vg$73 21%
7 nordlead vg$495 70.05% vg$73 15%
8 The Ghost of RubangB vg$280 72.26% vg$55 20%
9 jayg27 vg$400 69.60% vg$54 14%
10 DARK_FOX vg$355 53.97% vg$46 13%
11 RDBRaptor vg$425 45.07% vg$37 9%
12 68soul vg$300 72.89% vg$33 11%
13 kingofwale vg$235 62.03% vg$32 14%
14 ismael vg$325 68.47% vg$30 9%
15 Devilstation vg$505 66.07% vg$29 6%
16 Machina vg$245 65.95% vg$29 12%
17 SilentWolf vg$345 67.55% vg$27 8%
18 Griffin vg$865 73.45% vg$27 3%
19 BengaBenga vg$280 71.67% vg$27 10%
20 shumagorath vg$205 74.01% vg$27 13%
21 Thesims2 vg$275 72.05% vg$27 10%
22 PDF vg$150 67.77% vg$25 17%
23 greeg vg$155 48.48% vg$24 15%
24 RenegadePhantasm vg$225 69.67% vg$19 8%
25 WhiteDevil vg$415 58.89% vg$17 4%
26 quarashi vg$110 73.61% vg$16 15%
27 Yakuzaice vg$140 71.34% vg$16 11%
28 carlos710 vg$115 69.67% vg$15 13%
29 notprogress vg$445 54.22% vg$13 3%
30 quigontcb vg$90 74.05% vg$11 12%
31 hunter_alien vg$75 75.85% vg$11 15%
32 KillerMan vg$75 74.29% vg$10 13%
33 luinil vg$80 73.33% vg$10 13%
34 I LOVE GIGGS vg$75 73.61% vg$9 12%
35 salaminizer vg$75 73.26% vg$9 12%
36 bigjon vg$140 68.71% vg$7 5%
37 getbrasil vg$75 71.02% vg$7 9%
38 Pjotrski vg$75 70.88% vg$7 9%
39 phelipefabres vg$85 70.74% vg$6 7%
40 st_muscat0 vg$80 69.08% vg$6 8%
41 mrknight15 vg$75 69.03% vg$6 8%
42 RRS04 vg$75 68.11% vg$5 7%
43 kems vg$140 68.21% vg$2 1%
44 maxpouliot vg$75 63.89% vg$2 3%
45 toto123456789 vg$75 63.24% vg$1 1%
46 aspirin vg$75 62.33% vg$1 1%
47 rasone77 vg$105 63.37% vg$0 0%
48 Norfliver vg$75 59.19% vg$-2 -3%
49 jasonnc80 vg$75 58.39% vg$-2 -3%
50 Fabius vg$75 57.77% vg$-3 -4%
51 yaskar vg$75 52.77% vg$-7 -9%
52 JordanBlack68 vg$75 52.69% vg$-7 -9%
53 Rugger08 vg$95 66.63% vg$-8 -8%
54 nekison vg$215 71.54% vg$-8 -4%
55 Mnementh vg$285 69.07% vg$-11 -4%
56 nextdreamnach vg$75 46.51% vg$-11 -15%
57 drudaddy vg$80 40.00% vg$-13 -16%
58 bleak horizons vg$75 42.76% vg$-14 -19%
59 eelser vg$75 40.75% vg$-16 -21%
60 MontanaHatchet vg$410 68.55% vg$-17 -4%
61 Audiomatic vg$125 25.70% vg$-18 -14%
62 dagger vg$75 36.31% vg$-19 -25%
63 peach vg$115 55.77% vg$-22 -19%
64 thetonestarr vg$170 7.01% vg$-22 -13%
65 Luffy33 vg$225 54.17% vg$-26 -12%
66 Sepirothx vg$75 24.49% vg$-28 -37%
67 DMeisterJ vg$375 53.27% vg$-31 -8%
68 mexibeaner vg$75 19.57% vg$-32 -43%
69 TheKeeperBoy vg$115 44.60% vg$-32 -28%
70 velvet77 vg$120 7.01% vg$-32 -27%
71 muslimer13 vg$75 13.85% vg$-37 -49%
72 Asher vg$120 5.37% vg$-39 -33%
73 Ozymandias vg$210 48.04% vg$-39 -19%
74 napalm1984 vg$75 4.09% vg$-44 -59%
75 parisgaming vg$75 0.00% vg$-47 -63%
76 Paul vg$120 8.14% vg$-57 -48%
77 Bursche vg$1,070 3.18% vg$-66 -6%
78 Rorrolj vg$115 0.02% vg$-72 -63%
79 mr-money vg$110 5.82% vg$-73 -66%
80 gebx vg$1,350 59.85% vg$-86 -6%