By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use. Close

Prediction League > Results

Weekly America Chart, 15th March 2008

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
Super Smash Bros Brawl (Wii) 1,269,524 vg$10,755 1,576,990 80.50%
Condemned 2: Bloodshot (X360) 54,094 vg$920 45,579 81.32%
Condemned 2: bloodshot (PS3) 35,462 vg$890 17,840 1.22%
Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates (DS) 57,983 vg$835 37,594 45.77%
Army of Two (PS3) 32,285 vg$850 47,958 67.32%
Army of Two (X360) 44,979 vg$830 86,784 51.83%
God of War: Chains of Olympus (PSP) 69,592 vg$2,295 50,490 62.17%
Call of Duty 4: Modern Warfare (X360) 38,637 vg$1,410 73,049 52.89%
Super Mario Galaxy (Wii) 41,125 vg$1,770 45,549 90.29%
Frontlines: Fuel of War (X360) 18,311 vg$970 27,355 66.94%
99,288 vg$ 1,705 141,999 69.92%
202,385 vg$ 3,115 127,330 41.05%
61,455 vg$ 1,470 69,167 88.85%
48,367 vg$ 1,270 66,435 72.80%
54,465 vg$ 1,910 63,820 85.34%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 Xiivi vg$990 67.35% vg$246 25%
2 thetonestarr vg$870 6.57% vg$197 23%
3 Makthubzin vg$970 6.34% vg$193 20%
4 nordlead vg$710 64.96% vg$107 15%
5 SilentWolf vg$400 70.24% vg$89 22%
6 Whitecum101 vg$830 63.25% vg$85 10%
7 ioi vg$905 62.65% vg$76 8%
8 jackycck vg$585 56.05% vg$74 13%
9 MontanaHatchet vg$530 62.85% vg$64 12%
10 Sqrl vg$495 64.55% vg$59 12%
11 TWRoO vg$245 72.80% vg$51 21%
12 Ozymandias vg$200 61.32% vg$50 25%
13 --OkeyDokey-- vg$435 59.38% vg$45 10%
14 Machina vg$340 66.20% vg$38 11%
15 kopstudent89 vg$875 69.72% vg$34 4%
16 Joeron vg$615 44.47% vg$31 5%
17 dib8rman vg$345 6.34% vg$30 9%
18 Fel_Br vg$175 70.14% vg$29 17%
19 kems vg$115 73.95% vg$27 23%
20 darthdevidem01 vg$210 70.43% vg$27 13%
21 PDF vg$230 61.71% vg$26 11%
22 ismael vg$160 65.43% vg$26 16%
23 rendo vg$125 71.69% vg$22 18%
24 alpha_dk vg$170 62.04% vg$18 11%
25 zexen_lowe vg$90 72.67% vg$18 20%
26 Devilstation vg$105 71.22% vg$17 16%
27 TheSource vg$145 65.29% vg$17 12%
28 Tavin vg$310 60.70% vg$16 5%
29 FJ-Warez vg$115 59.23% vg$16 14%
30 thps4 vg$435 45.91% vg$15 3%
31 gitanil vg$90 70.28% vg$15 17%
32 dagger vg$75 73.00% vg$15 20%
33 misteromar mk4 vg$105 66.98% vg$13 12%
34 nuninhuh vg$100 66.69% vg$13 13%
35 ikilledkenny vg$75 69.28% vg$12 16%
36 Pat0ju vg$120 63.67% vg$11 9%
37 ElPes vg$75 68.38% vg$11 15%
38 WiiStation360 vg$155 55.22% vg$11 7%
39 nekison vg$330 58.74% vg$10 3%
40 makingmusic476 vg$90 60.61% vg$8 9%
41 I LOVE GIGGS vg$75 63.50% vg$7 9%
42 doom102575 vg$535 53.50% vg$5 1%
43 MANUELF vg$170 58.93% vg$5 3%
44 Welter vg$125 59.36% vg$5 4%
45 kingofwale vg$180 58.40% vg$5 3%
46 luigirapture vg$75 60.19% vg$4 5%
47 Man vg$80 60.30% vg$4 5%
48 cladeus vg$75 58.61% vg$3 4%
49 sexybeast vg$255 26.44% vg$3 1%
50 peach vg$80 58.27% vg$2 3%
51 prosugno360 vg$75 57.67% vg$2 3%
52 68soul vg$75 57.36% vg$2 3%
53 ssj12 vg$100 48.96% vg$2 2%
54 kenzomatic vg$95 58.59% vg$1 1%
55 hunter_alien vg$75 55.84% vg$1 1%
56 JordanBlack68 vg$90 58.36% vg$1 1%
57 The Ghost of RubangB vg$500 48.40% vg$1 0%
58 swasono vg$75 54.99% vg$0 0%
59 joseardzm vg$75 54.60% vg$0 0%
60 mesoteto vg$75 53.25% vg$-1 -1%
61 muslimer13 vg$75 53.22% vg$-1 -1%
62 simek vg$145 59.95% vg$-2 -1%
63 StarcraftManiac vg$75 51.42% vg$-3 -4%
64 Aj_habfan vg$360 68.31% vg$-4 -1%
65 julien133 vg$75 45.84% vg$-7 -9%
66 chiqui1796 vg$75 43.16% vg$-10 -13%
67 akr1 vg$75 43.07% vg$-10 -13%
68 Knight_Ward vg$135 50.22% vg$-10 -7%
69 LISMDK vg$80 41.55% vg$-10 -13%
70 zackblue vg$125 44.37% vg$-12 -10%
71 superonald vg$410 47.37% vg$-14 -3%
72 supermariogalaxy vg$145 6.66% vg$-18 -12%
73 saveren vg$75 32.61% vg$-18 -24%
74 babycakes33 vg$75 27.99% vg$-22 -29%
75 csir vg$80 26.21% vg$-22 -28%
76 shrimpy_boy11 vg$145 40.79% vg$-23 -16%
77 bigjon vg$245 59.32% vg$-24 -10%
78 trestres vg$260 10.23% vg$-28 -11%
79 squall377 vg$105 24.33% vg$-29 -28%
80 skeezer vg$295 25.20% vg$-29 -10%
81 chefsean vg$120 5.92% vg$-32 -27%
82 inforcer2 vg$240 8.50% vg$-35 -15%
83 Chibilobolib vg$80 10.49% vg$-36 -45%
84 SSurTails vg$120 5.30% vg$-37 -31%
85 tibisor vg$270 4.88% vg$-37 -14%
86 Asher vg$170 5.22% vg$-39 -23%
87 Galaki vg$170 4.88% vg$-39 -23%
88 FSUsmartboi vg$75 5.72% vg$-40 -53%
89 XiaoMay vg$75 5.35% vg$-41 -55%
90 InsertCoin vg$75 4.88% vg$-41 -55%
91 manlydesu vg$215 10.20% vg$-41 -19%
92 w7yn7n3t682q vg$75 4.65% vg$-41 -55%
93 Majin-Tenshinhan vg$120 4.65% vg$-42 -35%
94 Flow vg$250 51.02% vg$-42 -17%
95 vemmerwolf vg$75 2.11% vg$-43 -57%
96 dingus_studley vg$75 1.06% vg$-44 -59%
97 txikitron vg$75 0.00% vg$-45 -60%
98 ganondorf7799 vg$115 4.88% vg$-46 -40%
99 dschumm vg$835 58.88% vg$-49 -6%
100 Unforgiven_X vg$85 0.63% vg$-51 -60%
101 solracbrit vg$415 48.96% vg$-52 -13%
102 amacfantasy vg$270 4.23% vg$-59 -22%
103 catchmeimballin vg$170 3.38% vg$-64 -38%
104 *Yoshi* vg$100 0.02% vg$-67 -67%
105 derwarre vg$115 0.00% vg$-70 -61%
106 getbrasil vg$405 40.46% vg$-75 -19%
107 ianrf1 vg$340 4.23% vg$-90 -26%
108 NJ5 vg$995 46.12% vg$-94 -9%
109 koopatrooper vg$270 2.54% vg$-115 -43%
110 Just_Ben vg$430 62.11% vg$-125 -29%
111 Wonktonodi vg$500 12.88% vg$-130 -26%
112 Jars vg$560 4.88% vg$-135 -24%
113 nero vg$685 6.89% vg$-314 -46%
114 JerCotter7 vg$550 0.08% vg$-370 -67%
115 blade_vamp vg$925 0.09% vg$-557 -60%
116 DMeisterJ vg$1,070 0.00% vg$-626 -59%