By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use. Close

Prediction League > Results

Weekly America Chart, 08th March 2008

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
God of War: Chains of Olympus (PSP) 151,078 vg$1,595 149,143 98.70%
Army of Two (PS3) 42,773 vg$830 89,418 47.83%
Army of Two (X360) 70,621 vg$855 202,822 34.82%
Major League Baseball 2K8 (Wii) 40,232 vg$720 16,381 0%
Major League Baseball 2K8 (X360) 66,879 vg$655 110,860 60.33%
Major League Baseball 2K8 (PS3) 34,548 vg$580 36,551 94.52%
Bully: Scholarship Edition (Wii) 27,893 vg$650 19,955 60.22%
Bully: Scholarship Edition (X360) 39,837 vg$805 79,228 50.28%
Frontlines: Fuel of War (X360) 39,466 vg$635 45,727 86.31%
Devil May Cry 4 (X360) 35,694 vg$960 34,422 96.31%
91,796 vg$ 875 102,677 89.40%
109,543 vg$ 1,645 69,801 43.06%
78,905 vg$ 825 72,978 91.88%
81,827 vg$ 1,625 66,780 77.47%
54,283 vg$ 825 71,147 76.30%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 YOli-4 vg$620 63.64% vg$127 20%
2 boogieman vg$380 48.77% vg$125 33%
3 amacfantasy vg$270 6.18% vg$68 25%
4 gebx vg$1,270 57.06% vg$42 3%
5 Griffin vg$770 61.84% vg$36 5%
6 arsenalrc15 vg$165 61.74% vg$24 15%
7 kingofwale vg$150 63.65% vg$11 7%
8 kems vg$105 60.75% vg$7 7%
9 aspirin vg$75 66.14% vg$7 9%
10 Pjotrski vg$75 66.03% vg$7 9%
11 makingmusic476 vg$80 62.91% vg$6 8%
12 sgouldbourn vg$75 64.44% vg$5 7%
13 greeg vg$75 63.51% vg$4 5%
14 lalite29 vg$75 63.45% vg$4 5%
15 KillerMan vg$75 62.22% vg$3 4%
16 Dark Odin vg$75 61.91% vg$3 4%
17 LISMDK vg$80 65.07% vg$3 4%
18 zackblue vg$155 62.34% vg$2 1%
19 fan_of_gaming vg$75 60.68% vg$2 3%
20 joseardzm vg$75 60.60% vg$2 3%
21 TopCat8 vg$100 59.73% vg$2 2%
22 routsounmanman vg$350 62.36% vg$0 0%
23 mattdef vg$75 57.52% vg$0 0%
24 chiqui1796 vg$75 55.82% vg$-2 -3%
25 nekison vg$175 64.13% vg$-2 -1%
26 clewis vg$75 54.94% vg$-3 -4%
27 jkimball vg$75 54.46% vg$-3 -4%
28 360forPRESIDENT vg$75 53.72% vg$-4 -5%
29 christam vg$165 52.41% vg$-5 -3%
30 Jai93485 vg$85 52.95% vg$-5 -6%
31 I LOVE GIGGS vg$75 50.72% vg$-6 -8%
32 RPGuy96 vg$110 53.95% vg$-7 -6%
33 Fel_Br vg$205 55.51% vg$-9 -4%
34 ffirebrand_cloud vg$170 52.08% vg$-10 -6%
35 dravenmanson vg$185 58.31% vg$-11 -6%
36 marioG vg$75 45.09% vg$-11 -15%
37 68soul vg$300 54.05% vg$-14 -5%
38 murphjp vg$195 49.56% vg$-15 -8%
39 taxman vg$530 48.80% vg$-16 -3%
40 yourtster vg$170 53.46% vg$-18 -11%
41 Mnementh vg$265 57.84% vg$-20 -8%
42 kenzomatic vg$105 41.87% vg$-20 -19%
43 pyp vg$125 48.08% vg$-23 -18%
44 mesoteto vg$75 28.81% vg$-24 -32%
45 Slimebeast vg$580 61.51% vg$-35 -6%
46 .:Dark Prince:. vg$155 41.03% vg$-36 -23%
47 gapboi954 vg$265 18.87% vg$-38 -14%
48 Sherlock99 vg$170 0.00% vg$-38 -22%
49 koopatrooper vg$75 3.27% vg$-45 -60%
50 txikitron vg$75 0.00% vg$-48 -64%
51 FSUsmartboi vg$75 0.00% vg$-48 -64%
52 Whitecum101 vg$75 0.00% vg$-48 -64%
53 Raziel Dune vg$145 23.75% vg$-50 -34%
54 Gt-Gamer vg$80 0.01% vg$-51 -64%
55 Musiol vg$90 0.13% vg$-59 -66%
56 repka vg$150 32.69% vg$-63 -42%
57 manlydesu vg$170 0.00% vg$-83 -49%
58 Badonkadonkhr vg$1,025 47.30% vg$-153 -15%
59 DarkCDI vg$245 0.00% vg$-156 -64%
60 polishforlife vg$570 4.39% vg$-173 -30%
61 Paul vg$570 0.00% vg$-233 -41%
62 CaptainPrefrences vg$330 33.29% vg$-247 -75%
63 Marty8370 vg$680 44.32% vg$-257 -38%