Tsugi no Giseisha o Oshirase Shimasu: Kimi to Ko no Hateru Kotonai Kurayami o

Global Total as of 22nd Apr 2017 (units): N/A
Platform: PlayStation Portable
Developer: Boost On Genre: Adventure

Release History

TitlePublisherRegionDateDistribution
Tsugi no Giseisha o Oshirase Shimasu: Kimi to Ko no Hateru Kotonai Kurayami o UnknownJapan06th October 2011Retail

Game Overview

Tsugi no Giseisha o Oshirase Shimasu: Kimi to Ko no Hateru Kotonai Kurayami o is an adventure game developed by Boost On and released on PlayStation Portable.