Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kounin: KanKen DS 2 + Jouyou Kanji Jiten

Global Total as of 28th Oct 2017 (units): 0.33m
Platform: Nintendo DS
Developer: Imagineer Genre: Misc

Total Units

Japan: 0.33m 100.0%
+ Rest of the World: 0.00m 0.0%
= Global 0.33m

Game Overview

Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kounin: KanKen DS 2 + Jouyou Kanji Jiten is a misc game developed by Imagineer and released on Nintendo DS.