Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kounin: KanKen DS 2 + Jouyou Kanji Jiten

Global Total as of 12th Nov 2016 (units): 0.33m
Platform: Nintendo DS
Developer: Imagineer Genre: Misc

Total Units

Japan: 0.33m 100.0%
+ Rest of the World: 0.00m 0.0%
= Global 0.33m

Game Overview

Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kounin: KanKen DS 2 + Jouyou Kanji Jiten is a misc game developed by Imagineer and released on Nintendo DS.

http://gamewise.co/games/20144/Zaidan-Houjin-Nippon-Kanji-Nouryoku-Kentei-Kyoukai-Kounin-KanKen-DS-2-Jouyou-Kanji-Jiten