Quantcast
Prediction League

Prediction League > Results

Weekly Worldwide Chart, 26th May 2018

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
237,286 vg$ 2,940 224,464 94.29%
84,354 vg$ 4,900 75,856 88.80%
179,209 vg$ 3,835 173,250 96.56%
43,097 vg$ 2,440 38,238 87.29%
5,511 vg$ 5,285 3,280 31.98%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 Aka-Gami vg$1,300 42.83% vg$-403 -31%
2 GoldenHand80 vg$55 0.00% vg$-47 -85%
3 OTBWY vg$35 0.15% vg$-22 -63%
4 peachbuggy vg$25 0.13% vg$-19 -76%
5 Darwinianevolution vg$250 63.78% vg$-19 -8%
6 FloatingWaffles vg$25 49.74% vg$-6 -24%
7 deskpro2k3 vg$140 74.62% vg$-5 -4%
8 ikonic000 vg$25 62.94% vg$-2 -8%
9 obbacca vg$25 66.19% vg$-1 -4%
10 krusher vg$40 73.69% vg$-1 -3%
11 LinkDaHero vg$25 69.56% vg$-0 0%
12 Mr.Playstation vg$75 72.40% vg$1 1%
13 Luke888 vg$25 79.22% vg$2 8%
14 Bofferbrauer2 vg$25 81.26% vg$3 12%
15 Mnementh vg$275 78.91% vg$4 1%
16 Tridrakious vg$25 87.98% vg$5 20%
17 JSG87 vg$60 75.34% vg$6 10%
18 setsunatenshi vg$135 77.10% vg$7 4%
19 ThatDreamcastTho vg$50 93.80% vg$10 20%
20 AnmolRed vg$175 74.40% vg$10 6%
21 AlbiNecroxz vg$90 79.55% vg$11 12%
22 forest-spirit vg$190 85.32% vg$19 10%
23 TalonMan vg$250 81.21% vg$29 12%
24 Welfare vg$215 82.42% vg$30 14%
25 WoodenPints vg$500 80.87% vg$56 11%
26 Dark_Lord_2008 vg$375 93.83% vg$95 25%
27 Machina vg$1,300 82.51% vg$166 13%
28 p0isonparadise vg$725 87.12% vg$208 29%
29 PDF vg$2,780 90.90% vg$815 29%
30 cycycychris vg$2,175 90.65% vg$887 41%
31 kirby007 vg$3,010 93.79% vg$980 33%
32 Marth vg$5,000 91.05% vg$1,120 22%