Quantcast
Prediction League

Prediction League > Results

Weekly America Chart, 15th March 2008

Summary

Item Average Bets Actual Accuracy
Super Smash Bros Brawl (Wii) 1,269,524 vg$10,755 1,576,990 80.50%
Condemned 2: Bloodshot (X360) 54,094 vg$920 45,579 81.32%
Condemned 2: bloodshot (PS3) 35,462 vg$890 17,840 1.22%
Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates (DS) 57,983 vg$835 37,594 45.77%
Army of Two (PS3) 32,285 vg$850 47,958 67.32%
Army of Two (X360) 44,979 vg$830 86,784 51.83%
God of War: Chains of Olympus (PSP) 69,592 vg$2,295 50,490 62.17%
Call of Duty 4: Modern Warfare (X360) 38,637 vg$1,410 73,049 52.89%
Super Mario Galaxy (Wii) 41,125 vg$1,770 45,549 90.29%
Frontlines: Fuel of War (X360) 18,311 vg$970 27,355 66.94%
99,288 vg$ 1,705 141,999 69.92%
202,385 vg$ 3,115 127,330 41.05%
61,455 vg$ 1,470 69,167 88.85%
48,367 vg$ 1,270 66,435 72.80%
54,465 vg$ 1,910 63,820 85.34%


Return to main prediction game menu

Top predictors for this round

Rank User Bet Accuracy Winnings WinPercent
1 DMeisterJ vg$1,070 0.00% vg$-626 -59%
2 blade_vamp vg$925 0.09% vg$-557 -60%
3 JerCotter7 vg$550 0.08% vg$-370 -67%
4 nero vg$685 6.89% vg$-314 -46%
5 Jars vg$560 4.88% vg$-135 -24%
6 Wonktonodi vg$500 12.88% vg$-130 -26%
7 Just_Ben vg$430 62.11% vg$-125 -29%
8 koopatrooper vg$270 2.54% vg$-115 -43%
9 NJ5 vg$995 46.12% vg$-94 -9%
10 ianrf1 vg$340 4.23% vg$-90 -26%
11 getbrasil vg$405 40.46% vg$-75 -19%
12 derwarre vg$115 0.00% vg$-70 -61%
13 *Yoshi* vg$100 0.02% vg$-67 -67%
14 catchmeimballin vg$170 3.38% vg$-64 -38%
15 amacfantasy vg$270 4.23% vg$-59 -22%
16 solracbrit vg$415 48.96% vg$-52 -13%
17 Unforgiven_X vg$85 0.63% vg$-51 -60%
18 dschumm vg$835 58.88% vg$-49 -6%
19 ganondorf7799 vg$115 4.88% vg$-46 -40%
20 txikitron vg$75 0.00% vg$-45 -60%
21 dingus_studley vg$75 1.06% vg$-44 -59%
22 vemmerwolf vg$75 2.11% vg$-43 -57%
23 Flow vg$250 51.02% vg$-42 -17%
24 Majin-Tenshinhan vg$120 4.65% vg$-42 -35%
25 w7yn7n3t682q vg$75 4.65% vg$-41 -55%
26 manlydesu vg$215 10.20% vg$-41 -19%
27 InsertCoin vg$75 4.88% vg$-41 -55%
28 XiaoMay vg$75 5.35% vg$-41 -55%
29 FSUsmartboi vg$75 5.72% vg$-40 -53%
30 Galaki vg$170 4.88% vg$-39 -23%
31 Asher vg$170 5.22% vg$-39 -23%
32 tibisor vg$270 4.88% vg$-37 -14%
33 SSurTails vg$120 5.30% vg$-37 -31%
34 Chibilobolib vg$80 10.49% vg$-36 -45%
35 inforcer2 vg$240 8.50% vg$-35 -15%
36 chefsean vg$120 5.92% vg$-32 -27%
37 skeezer vg$295 25.20% vg$-29 -10%
38 squall377 vg$105 24.33% vg$-29 -28%
39 trestres vg$260 10.23% vg$-28 -11%
40 bigjon vg$245 59.32% vg$-24 -10%
41 shrimpy_boy11 vg$145 40.79% vg$-23 -16%
42 csir vg$80 26.21% vg$-22 -28%
43 babycakes33 vg$75 27.99% vg$-22 -29%
44 saveren vg$75 32.61% vg$-18 -24%
45 supermariogalaxy vg$145 6.66% vg$-18 -12%
46 superonald vg$410 47.37% vg$-14 -3%
47 zackblue vg$125 44.37% vg$-12 -10%
48 LISMDK vg$80 41.55% vg$-10 -13%
49 Knight_Ward vg$135 50.22% vg$-10 -7%
50 akr1 vg$75 43.07% vg$-10 -13%
51 chiqui1796 vg$75 43.16% vg$-10 -13%
52 julien133 vg$75 45.84% vg$-7 -9%
53 Aj_habfan vg$360 68.31% vg$-4 -1%
54 StarcraftManiac vg$75 51.42% vg$-3 -4%
55 simek vg$145 59.95% vg$-2 -1%
56 muslimer13 vg$75 53.22% vg$-1 -1%
57 mesoteto vg$75 53.25% vg$-1 -1%
58 joseardzm vg$75 54.60% vg$-0 0%
59 swasono vg$75 54.99% vg$0 0%
60 The Ghost of RubangB vg$500 48.40% vg$1 0%
61 JordanBlack68 vg$90 58.36% vg$1 1%
62 hunter_alien vg$75 55.84% vg$1 1%
63 kenzomatic vg$95 58.59% vg$1 1%
64 ssj12 vg$100 48.96% vg$2 2%
65 68soul vg$75 57.36% vg$2 3%
66 prosugno360 vg$75 57.67% vg$2 3%
67 peach vg$80 58.27% vg$2 3%
68 sexybeast vg$255 26.44% vg$3 1%
69 cladeus vg$75 58.61% vg$3 4%
70 luigirapture vg$75 60.19% vg$4 5%
71 Man vg$80 60.30% vg$4 5%
72 kingofwale vg$180 58.40% vg$5 3%
73 Welter vg$125 59.36% vg$5 4%
74 MANUELF vg$170 58.93% vg$5 3%
75 doom102575 vg$535 53.50% vg$5 1%
76 I LOVE GIGGS vg$75 63.50% vg$7 9%
77 makingmusic476 vg$90 60.61% vg$8 9%
78 nekison vg$330 58.74% vg$10 3%
79 WiiStation360 vg$155 55.22% vg$11 7%
80 ElPes vg$75 68.38% vg$11 15%
81 Pat0ju vg$120 63.67% vg$11 9%
82 ikilledkenny vg$75 69.28% vg$12 16%
83 nuninhuh vg$100 66.69% vg$13 13%
84 misteromar mk4 vg$105 66.98% vg$13 12%
85 dagger vg$75 73.00% vg$15 20%
86 gitanil vg$90 70.28% vg$15 17%
87 thps4 vg$435 45.91% vg$15 3%
88 FJ-Warez vg$115 59.23% vg$16 14%
89 Tavin vg$310 60.70% vg$16 5%
90 TheSource vg$145 65.29% vg$17 12%
91 Devilstation vg$105 71.22% vg$17 16%
92 zexen_lowe vg$90 72.67% vg$18 20%
93 alpha_dk vg$170 62.04% vg$18 11%
94 rendo vg$125 71.69% vg$22 18%
95 ismael vg$160 65.43% vg$26 16%
96 PDF vg$230 61.71% vg$26 11%
97 darthdevidem01 vg$210 70.43% vg$27 13%
98 kems vg$115 73.95% vg$27 23%
99 Fel_Br vg$175 70.14% vg$29 17%
100 dib8rman vg$345 6.34% vg$30 9%
101 Joeron vg$615 44.47% vg$31 5%
102 kopstudent89 vg$875 69.72% vg$34 4%
103 Machina vg$340 66.20% vg$38 11%
104 --OkeyDokey-- vg$435 59.38% vg$45 10%
105 Ozymandias vg$200 61.32% vg$50 25%
106 TWRoO vg$245 72.80% vg$51 21%
107 Sqrl vg$495 64.55% vg$59 12%
108 MontanaHatchet vg$530 62.85% vg$64 12%
109 jackycck vg$585 56.05% vg$74 13%
110 ioi vg$905 62.65% vg$76 8%
111 Whitecum101 vg$830 63.25% vg$85 10%
112 SilentWolf vg$400 70.24% vg$89 22%
113 nordlead vg$710 64.96% vg$107 15%
114 Makthubzin vg$970 6.34% vg$193 20%
115 thetonestarr vg$870 6.57% vg$197 23%
116 Xiivi vg$990 67.35% vg$246 25%