Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren Gaiden: Onna Kenshi Asuka Kenzan! For Windows

Global Total as of 24th Sep 2016 (units): N/A
Platform: Microsoft Windows
Developer: ChunSoft Genre: Role-Playing

Game Overview

Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren Gaiden: Onna Kenshi Asuka Kenzan! For Windows is a role-playing game developed by ChunSoft and released on Microsoft Windows.

http://gamewise.co/games/15866/Fushigi-no-Dungeon-Fuurai-no-Shiren-Gaiden-Onna-Kenshi-Asuka-Kenzan-For-Windows